25-03-2020

We hoopten allemaal, dat de ‘verplichte’ pauze tot 31 maart zou duren. Helaas werd dat al 6 april, maar zoals het er nu naar uitziet zal begin juni de toestand weer redelijk normaal worden. Wat dat betekent voor dit seizoen is niet te schatten. Hoe gaat het dan met het geplande clubkampioenschap in juni? Alpha loopt gelijk met het schooljaar. Wat gaat er met de scholen gebeuren? Er zijn al geruchten dat het schooljaar niet meer herstart wordt. Betekent dat dan dat de grote vakantie dan begint. Duurt die korter dan normaal? Hoe zit het dan met de overgang naar volgende klassen of groepen? Hoe gaat het dan met schoolkeuzes? Er is verschrikkelijk veel onduidelijk helaas. Dit wordt in zijn algemeenheid een financieel debacle maar wat gebeurt er met de (sport)verenigingen? Opnieuw heel onduidelijk. Wij van Alpha volgen het verloop nauwgezet en zodra er meer bekend is zal dat minimaal op deze site worden medegedeeld.