Naast de gebruikelijke wekelijkse trainingen organiseert Alpha een aantal zaken:

  • er wordt deelgenomen aan de Grote Club Aktie
  • ten tijde van Sinterklaas is daar aandacht voor in de zaal
  • de selectiegroepen nemen deel aan onderlinge wedstrijden tegen andere verenigingen
  • er werd 20 jaar jaarlijks een Aplhakamp georganiseerd
  • als bindingsaktiviteit is er jaarlijks een turnmarathon
  • elk jaar organiseert Alpha eenmaal voor alle leeftijdscategorieen clubkampioenschappen turnen en springen
  • voor de selectie is er jaarlijks een herfst- of kerststage
  • bij wijze van bindingsactiviteit houdt de selectie jaarlijks een poetsdag

Incidenteel kan men bij Alpha de zaal (inclusief leiding) inhuren, bijvoorbeeld voor familie-activiteiten of verjaardagsfeestjes jaarlijks is er een algemene ledenvergadering jaarlijks is er een nieuwjaarsbijeenkomst Incidenteel, afhankelijk van vraag en mogelijkheden geeft Alpha demonstraties. (Koninginnedag, bij een Kruiswerk-aktiviteit, op een dansdag, in Bosbad, in Polen enz.)

Eveneens incidenteel organiseert Alpha assistentencursussen, jurybijeenkomsten en wordt deelgenomen aan projecten als De Sportieve School, Sjors sportief, de Masters Trendweken e.d.

Sinds de plaatsing van een AED-apparaat stimuleert het bestuur deelname van zoveel mogelijk mensen aan instructiebijeenkomsten voor de bediening van dit levensreddende apparaat. Twee leden van de leiding beschikken over een geldig BHV certificaat.