16-01-2019

Op vrijdag 11 januari vond de algemene ledenvergadering plaats. Zoals gebruikelijk werden zaken als jaarrekening en begroting behandeld. Ook het jaarverslag van het bestuur kwam aan de orde. Bij de bestuursverkiezing werden twee nieuwe bestuursleden gekozen: Pim Overheijden en Anita Ruijzing. Joke Verhulst nam afscheid als bestuurslid. Na deze bijeenkomst volgde de nieuwjaarsbijeenkomst. De voorzitter dankte iedereen voor de inspanningen in het afgelopen jaar en wenste eenieder een prettige voortzetting van een fijne relatie met Alpha. Vanuit de jubileumcommissie ontvingen alle aanwezigen een herinnering.